Bal klas szóstych - 4 VI 2009r.

W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II


"MIEĆ DOBRE I CZYSTE SERCE"

(Jan Paweł II)

27 lat minęło jak jeden dzień, który rozpoczął się blaskiem wyboru na Stolicę św. Piotra, a zakończył cichym westchnieniem Jana Pawła II wracającego do domu Ojca. Drugi dzień kwietnia, wigilia Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Plac św. Piotra wypełniony po brzegi. Papież mówi: „Szukałem was, a wy przyszliście do mnie”. Ci z bliska i z daleka czuwają w ciszy i modlitwie, aby odprowadzić swego pasterza na drugi brzeg. Cicho – jak puls – zegar odmierza czas… 21:37. Ojciec Święty zgasł. Do roku 2005 byliśmy przy Nim duchowo. Niestety już po raz kolejny ten dzień, jak i Dzień Papieski obchodzimy bez Jana Pawła II. W dniu Jego odejścia – 2 kwietnia – gromadzimy się, by w uroczystym apelu, poświęconemu Jego Osobie, oddać Mu hołd, szacunek, wyrazy wdzięczności i pamięci. Uroczysty apel w SP2 przygotowali katecheci: M. Chudzik (scenariusz) i O. Radoń (prezentacja multimedialna) oraz uczniowie klas IVa,d, IIIa,b z udziałem chóru szkolnego oraz Pań nauczycielek – solistek: J. Żaboklickiej, J. Stosio i R. Kubickiej. Dziś wspominamy pamiętny wybór Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, ogarniamy pamięcią Jego służbę. W ciągu 27 lat pasterzowania poniósł wiele trudu, doświadczył radości, ale i cierpienia. Wspominamy również pamiętny dzień 13 maja 1981r., gdy na placu św. Piotra rozległ się strzał. Z przerażenia zamarł tłum tam zgromadzony i cały świat. Z wielu oczy popłynęły łzy. Naród polski ukląkł do modlitwy. Ten moment akcentuje uczeń podczas apelu – pokazuje białe płótno poplamione na czerwono, a potem odkłada na miejsce i z szacunkiem klęka. Następnie dzieci ukazują Ojca Świętego jako wielkiego pielgrzyma – misjonarza, który podróżował dookoła świata i odwiedzał wszystkie kraje, aby nieść pokój. Uczniowie kolejno pokazują na globusie poszczególne kontynenty: Europę, Amerykę, Afrykę, Azję, Australię, komentując pewne wydarzenia. Biały pielgrzym, utrudzony wędrówką, promieniujący pokojem. Dziś wdzięcznością brzmią nasze słowa: Dziękujemy, Panie Boże za prawie 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Wpatrujemy się w niebo, gdzie przebywa w domu Ojca, a w sercach chcemy zachować Jego słowa i wiernie je realizować. Apel szkolny – głęboka treść słów przeplatanych wierszami na kanwie muzycznej Bacha i Hendla oraz przepiękne pieśni w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem p. J. Żaboklickiej i pań solistek – dostarcza nam wszystkim wielkich przeżyć i wspomnień o Wielkim Papieżu, Polaku. Całość programu słowno-muzycznego wieńczy Testament Papieża, w którym uczeń czyta: „W tych rękach Matczynych zostawiam wszystko i wszystkich, z którymi związało mnie, moje życie i moje powołanie. W tych rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie”. Dalej dziecko odczytuje z Testamentu przesłanie Ojca Świętego do dzieci: „Szukajcie Jezusa, kochajcie Go, dawajcie o Nim świadectwo (…). Oto wasze zobowiązanie, jakie wam zostawiam: „Miejcie dobre i czyste serca (Rzym, 2. stycznia 2000r.)”. Następnie uczeń mówi: „W chwili, gdy odszedłeś, świat zmienił swe oblicze, zawsze na Ciebie liczyłem i nadal liczę. Byłeś mi nauczycielem, Aniołem Stróżem i przyjacielem. Z Twej dobroci czerpałem tak wiele… A teraz, gdy nasz świat opuściłeś, nie wiem, co powiedzieć… „Zawsze pamiętaj” – mówiłeś… Więc i ja to powiem o Tobie… Pamiętam i to, co zostawiłeś, i czego nauczyłeś, przekażę kolejnej osobie….” Kończąc, uczeń recytuje słowa z nekrologu. „Odszedłeś od nas, Ojcze Święty. Oddałeś nam wszystkie swe siły. W tej godzinie, chwalebnej dla Ciebie, a dla nas bolesnej, czujemy się opuszczeni. Weź nas za rękę i prowadź Swoją ręką, która w tych miesiącach była także Twoim słowem. Dziękujemy, Ojcze Święty!” Na zakończenie jest wspólna modlitwa o rychłą beatyfikację Ojca Świętego, Jana Pawła II. Program jest godny uwagi, o czym świadczą gromkie brawa i słowa uznania Pani dyrektor – dziękujemy! Gorąco dziękujemy dyrekcji naszej szkoły, nauczycielom i uczniom zebranym na apelu. Serdecznie dziękujemy wszystkim aktorom i artystom oraz za piękną dekorację: p. A. Słowik, p. A. Jarosińskiej, p. D. Redmanowi, a także p. O. Radoniowi za prezentację multimedialną, ukazującą ważne momenty z życia i pontyfikatu Jana Pawła II wkomponowane w treść programu.
W imieniu organizatorów Marianna Chudzik

Inscenizacja o patronie szkoły – Janie Kochanowskim

Witaj miły nasz patronie
Mądry Janie z Czarnolasu
Chcemy Ciebie naśladować
Być jak Ty w swojej epoce…

Słowami tej piosenki uczniowie klas II a i II d rozpoczęli przedstawienie o patronie swojej szkole, Janie Kochanowskim. Celem imprezy było poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości tego wspaniałego poety. Uczniowie przedstawili najważniejsze fakty z jego życia, recytowali wybrane wiersze. Widzowie mieli okazję usłyszeć renesansową muzykę oraz obejrzeć taniec dworski. Uzupełnieniem inscenizacji była prezentacja multimedialna.

Imprezę przygotowały: E. Żochowska i J. Pruszyńska.


SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM PAWŁEM


Żyjemy w anonimowym tłumie naszych ulic, sklepów, domów, w których mieszkamy. Ciągle czujemy się osamotnieni. Na tej drodze poszukiwań staje św. Paweł. Znamy Go lepiej lub gorzej, ale wszyscy wobec Niego pewnie stawiamy oczekiwania czy życzenia natury religijnej, etycznej, społecznej, pedagogicznej. Czy warto poznawać św. Pawła, który był człowiekiem twardym, wymagającym od siebie, ale który wygrał życie? „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem…” (2 Tym 4,7-8). Spotkanie ze Świętym Pawłem może pomóc każdemu wierzącemu w odczytaniu powołania. Prawie w każdą niedzielę słuchamy fragmentów listów św. Pawła. Są one trudne, ale spotkanie z nawróconym Szawłem jest nieodzownie potrzebne do zrozumienia istoty Ewangelii. „Odkryć” Świętego Pawła pomoże zachwycić się Dobrą Nowiną. Święty Paweł chce nas nauczyć pokory i bezinteresownej, tzn. autentycznej, ewangelicznej miłości.
Obecnie przeżywamy „Rok Świętego Pawła”, wielkiego misjonarza, teologa i nauczyciela, który przekazuje nam tajemnicę miłości Boga do ludzi w Jezusie Chrystusie. Tę tajemnicę przeżywamy co roku w Wielkim Poście i w Święta Wielkanocne. Jest to niezwykła okazja do przybliżenia postaci „Wielkiego Bohatera Roku”, stąd też powstał pomysł przygotowania przedstawienia teatralnego przy współpracy katechetów SP2 z MOK-iem. Bohaterami tego widowiska jest 40-o osobowa grupa dzieci ze Szkolnego Koła Misyjnego, tak starannie przygotowani pod fachowym kierunkiem P. Anny Kozioł, iż stali się prawdziwymi aktorami. Pani Anna Kozioł jest naszą „perłą” – w mistrzowski sposób potrafi oszlifować każdy nierówny kamień i uczynić go szlachetnym.
Spektakl teatralny składa się z dwóch części: I cz. „Spotkanie ze św. Pawłem”, II cz. „Tradycje Wielkanocne”. W rolach głównych – występują: św. Paweł – J. Mokosa (kl. Ve), Strażnik więzienny – M. Strzelczak (kl. Ve), św. Szczepan – K. Adamczyk (kl. IIIa), Lizjasz – R. Żero (kl. Vd). W rolach pozostałych cała plejada gwiazd: K. Majewska (Vc), L. Dziemdziela (IIIa), A. Sobieszczańska (Vd), K. Pietraszek (IIIa), P. Markowska (Vd), M. Jabłońska (Ve), A. Majchrowicz (IIIa), W. Kopczyńska (IIIa), K. Styczek (IVb), P. Kosowski (Ve), W. Koczkodaj (Ve), B. Niechwiadowicz (Ve), M. Strzelczak (0c), A. Kopczyński (IVc), M. Kopczyński (VIe), K. Stosio (Vc), S. Grądek (Vd), A. Hieronimczuk (Vd), W. Waś (Vd), B. Waś (Vd), M. Drozdowski (Vd), K. Szarwacki (Vd), E. Korycka (VIb), P. Pióro (VIb), J. Jóźwik (VIc), M. Wiligórska (VIc), M. Chudzik (VId), K. Gerej (VId), A. Smoter (VId), K. Kamińska (VId), M. Paczóska (VId), P. Szulakowski (VIb), M. Włostowski (VIb), M. Chodysz (Ve), O. Janicka (Ve), S. Nahiakjan (Ve). Reżyseria, kostiumy, podkład muzyczny, dekoracja – P. A. Kozioł. Scenariusz – P. M. Chudzik, Głos Pana Jezusa – P. O. Radoń, Chór 9-o osobowy i muzyka z filmu „Misja” – P. K. Węgrzynek.
Aktorzy prezentują się w pięknych strojach regionalnych w atmosferze niezwykłej scenerii panoramy Jerozolimy namalowanej na płótnie przez MOK. Widowisko jest piękne, oglądane 4-o krotnie: 22. marca w Parafii M.B., 23. marca – dwukrotnie podczas Rekolekcji dla dzieci oraz w Dniu Otwartym Szkoły SP2 – 27. marca. W nagrodę za piękne przedstawienie bohaterowie otrzymują gromkie brawa. Wielkie podziękowanie składam wszystkim zaangażowanym, za podjęty trud w przygotowaniu i udział w spektaklu teatralnym. Szczególnie gorąco dziękuję P. Ani Kozioł za podjęcie tak wielkiego wyzwania z prośbą o dalszą współpracę z nami na polu teatralnym oraz s. Patrycji za wsparcie duchowe.
Św. Paweł jest dla nas doskonałym nauczycielem, ale szczególnie dużo wskazówek powinni czerpać od Niego ludzie młodzi. Czego więc może nauczyć Św. Paweł współczesnego człowieka?
• silnej woli w dążeniu do obranych celów;
• walki ze złem;
• postawy aktywności, twórczego wykorzystywania czasu;
• otwartości i życzliwości wobec drugiego człowieka.
Św. Paweł pisze: „Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia” (Flp 4,13).
Marianna Chudzik

Dzień Otwartych Drzwi 2009

27 marca 2009 r. Dzień Otwartych Drzwi naszej szkoły.


Zobacz co działo się w naszej szkole ...

Pokaz taneczny w klasach II


Powszechnie wiadomo, że karnawał to czas tańców i zabaw. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli okazję aktywnie w nim uczestniczyć na balu przebierańców. Natomiast drugoklasiści zakończyli tegoroczny karnawał pokazem tańców. 19 lutego, każda klasa zaprezentowała się w tym, co najlepiej lubi lub potrafi zatańczyć. Przekrój rytmów i stylów był ogromny. Dostojny polonez i wesoły walczyk, cha – cha, disco, a nawet balet. I znowu, przekonaliśmy się, że mamy zdolnych uczniów. Być może, za kilka lat, niektórzy z nich zostaną zawodowymi tancerzami. Życzymy powodzenia!
Organizatorki: J. Pruszyńska, E. Żochowska

Konkurs informatyczny miniLOGIA 7


18 marca 2009 r. już poraz szósty w naszej szkole odbył się etap rejonowy wojewódzkiego konkursu informatycznego dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA 7 "Grafika w LOGO".
Tym razem w naszym rejonie - 19, brało udział tylko dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawoej nr 2 w Ząbkach. Konkurs polegał na samodzielnym rozwiązaniu 3 zadań programistycznych, dotyczących grafiki LOGO, w wyznaczonym czasie - 90 minut.
Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 6d - Hubert Barc.
Małgorzata Goździak

Podarunek Komisji Społecznej działającej przy Radzie Miasta Ząbki

Dnia 25.02.2009 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach odbyło się ciekawe spotkanie. Przyznać należy, że niecodziennie naszą placówkę odwiedzają Członkowie Komisji Społecznej działającej przy Radzie Miasta. Na czele delegacji stał Przewodniczący Komisji Pan Marcin Kubicki. Naszą szkołę reprezentowali: Pani dyrektor Irena Małyszczuk oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
W czasie spotkania goście wręczyli uczniom nowoczesne mikrofony bezprzewodowe, które będą nam służyć do rozwijania talentów aktorskich i oprawy wszystkich uroczystości szkolnych.
W trakcie spotkania poruszono także temat remontu boiska szkolnego. Otrzymaliśmy obietnicę, że w najbliższym czasie zostanie ono zmodernizowane. Dzięki takim inwestycjom będziemy mogli doskonalić nasze umiejętności sportowe oraz dobrze i zdrowo wykorzystać czas wolny od nauki.
Redakcja: Mateusz Roszkowski uczeń kl. 6a

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2009

18 lutego 2009r. kolejny raz w naszej szkole zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nauczyciele znów stali się aktorami. Tym razem bawiliśmy się na ludowo. Po przedstawieniu odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom za włączenie się do zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Informujemy, że podczas występu w dniu 18.02.2009r. zebraliśmy kwotę 712,79 zł. Cała suma została przelana na konto fundacji WOŚP.
Nauczyciele SP2 w Ząbkach

ZIMOWISKO 2009 - Góry Świętokrzyskie


W dniach 17 - 24 styczniq 2009r. 40-osobowa grupa uczniów i absolwentów naszej Szkoły przebywała na zimowisku w Świętej Katarzynie (Góry Świętokrzyskie).
Podczas zimowiska wielu uczestników zdobyło sprawność jazdy na nartach, były zajęcia origami, wspólne zabawy i konkursy. Zwiedzaliśmy wiele ciekawych miejsc: byliśmy na Świętym Krzyżu, w jaskini Raj, w Muzeum Zabawek, Muzeum Minerałów i Skamieniałości oraz w "Dolinie Gadów" w Kielcach." Najwytrwalsi zdobyli Łysicę. W drodze do domu zwiedziliśmy jeszcze Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie.
s. Patrycja

Konkurs szopek

W okresie Bożego Narodzenia 2008/2009 został zorganizowany przez katechetów SP2 konkurs i wystawa szopek. Oto niektóre najciekawsze spośród wielu:

"Wycinanka łowicka" - konkurs plastyczny kl. III

W listopadzie 2008r. uczniowie kl. III odbyli wycieczkę do Łowicza i Sromowa. W związku z tym wyjazdem został zorganizowany konkurs plastyczny pt. "Wycinanka Łowicka".
Zadaniem uczniów było wykonanie z papieru kolorowego wycinanki dowolnego formatu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na symetrię elementów i bogatą kolorystykę.
W konkursie zostały wyróżnione prace niżej wymienionych uczniów:
klasa IIIa
Sandra Jagielska, Weronika Kopczyńska, Lidia Dziemdziela, Anna Tomczak, Kacper Osinka, Ola Majchrowicz
klasa IIIb
Patrycja Czapska, Sebastian Kaczyński, Ola Krajewska, Gabrysia Majchrzyk, Ola Owczarek, Kinga Roguska
klasa IIIc
W. Maleszewska, Ola Hornung, Piotrek Lesisz, Alicja Waszczuk, Rafał Durajczyk, Ola Markowska
Klasa IIId
Paulina Czarnocka, Marzena Dacewicz, Marta Guz, Weronika Krysiak, Iza Samsel, Ania Paczóska
Gratulujemy pięknych prac.
organizatorzy:
B. Kochanowska i J. Gut.

Kiermasz świąteczny

Ząbki, 18.12.2008
Z wielką radością informujemy, że w wyniku sprzedaży ozdób i kartek świątecznych oraz ciast przygotowanych przez Radę Rodziców uzyskaliśmy kwotę 1496 zł.
Cała suma została przeznaczona na przygotowanie 76 paczek świątecznych dla najuboższych uczniów naszej szkoły.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom uczniów za włączenie się do naszej ogólnoszkolnej akcji i wykazanie się wyjątkową hojnością i zrozumieniem. Gorąco dziękujemy również nauczycielom i wychowawcom klas I-VI za olbrzymie zaangażowanie i zmotywowanie swoich podopiecznych do przygotowania prac. Słowa uznania kierujemy także do wszystkich uczniów, którzy ujawnili swoje talenty artystyczne i przekazali nam własnoręcznie wykonane prace.
Dziękujemy również Radzie Rodziców za dodatkowe wsparcie finansowe w w/w sprawie.
Wolontariusze wraz z opiekunkami
Katarzyną Węgrzynek
Iwoną Pawlak

„Zabytki Torunia”- konkurs plastyczny dla klas II

W październiku 2008 roku uczniowie czterech klas drugich odbyli wycieczkę do Torunia. W związku z wyjazdem został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Zbytki Torunia”.
Zadaniem dzieci było wykonanie pracy plastycznej techniką collage. Najciekawsze prace można było zobaczyć na wystawie znajdującej się w holu szkoły.
Wyróżniono prace następujących uczniów:
IIa
Agata Kamińska, Kacper Markowski, Klaudia Szerszeń, Daniel Matysiewicz, Jan Mokosa
IIb
Julia Skowrońska, Adam Walocha, Dagmara Włoczewska, Karolina Celińska, Kamila Kostałkowska
IIe
Ola Stefańska, Karolina Rutkowska, Milena Kopania, Ola Gajewska, Bartek Szatkowski
Gratulujemy!
Organizatorki konkursu:
J. Pruszyńska i B. Kędzierska

"Święto Pluszowego Misia" w naszej szkole – 25 listopada 2008 r.


Ulubieńcy wszystkich dzieci - pluszowe misie obchodzą swoje święto na całym świecie od 106 lat. Po raz pierwszy młodsi uczniowie z naszej szkoły przynieśli te sympatyczne zabawki, aby wspólnie uczestniczyć w urodzinach swojego przyjaciela. Miś towarzyszy dzieciom przez długie lata. To nie tylko pluszowa przytulanka, to ktoś bardzo bliski, czuły, cierpliwy i często niezastąpiony. Towarzyszy w chwilach radości, jaki i smutku. Ociera łzy, jest powiernikiem tajemnic, pozwala zasnąć, pocieszy w chorobie.
Uczniowie klas drugich zostali zaproszeni na misiowe urodziny, przygotowane przez panie: E. Żochowską, R. Witkowską i D. Lubaszkę.
Celem tej imprezy było uświadomienie uczniom, że misie są niezwykłymi bohaterami literackimi i filmowymi, zachęcić ich do częstszego sięgania po książki, poznać zwyczaje prawdziwych niedźwiedzi. W czytelni szkolnej dzieci mogły obejrzeć wystawę przyniesionych przez siebie pluszaków oraz książek i filmów, których bohaterami są misie. Poznały historię powstania tego święta, uczestniczyły w konkursach, recytowały wiersze, śpiewały piosenki. Ich wychowawczynie zabawnie czytały wiersze wcielając się w różne role. Na koniec dzieci złożyły życzenia i zdmuchnęły świeczki na urodzinowym torcie dostojnego jubilata.
Wszyscy świetnie się bawili, był to dzień pełen radości i dobrego humoru. Za rok spotkamy się na 107 urodzinach największego przyjaciela dzieci.
Elżbieta Żochowska

Poranek muzyczny „Poznajemy instrumenty smyczkowe”

Uczniowie naszej szkoły często biorą udział w porankach muzycznych organizowanych przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.
Tym razem na poranek muzyczny wybrali się uczniowie klasy 5d i 5e. Temat spotkania muzycznego to: „Poznajemy instrumenty muzyczne”. Uczniowie poznali budowę i brzmienie instrumentów muzycznych oraz sposoby gry na tych instrumentach.
Wycieczka powiązana była ze spacerem i poznaniem osobliwości Starego Miasta.

"Zamek Królewski – siedziba królów Polski" - konkurs plastyczny klas pierwszych

W październiku 2008r. uczniowie wszystkich klas pierwszych naszej szkoły byli na wycieczce autokarowej z cyklu „Warszawa, stolicą Polski”.
W związku z tym wyjazdem został zorganizowany konkurs plastyczny pt ."Zamek Królewski – siedziba królów Polski"”.

Laureatami tego konkursu są:
kl. I A
1.Piotr Urbański
2.Piotr Niemira
3.Klaudia Oszczyk
kl. I B
1. Ada Kurowska
2. Julka Sitnicka
3. Adam Śliwa
kl. I C
1.Angelika Bednarczyk
2.Asia Kadłubowska
3.Ala Lizuraj
kl. I D
1.Martyna Pawłowska
2.Patrycja Kwiatkowska
3.Ada Waszczuk
kl. I E
1.Nikola Wisłocka
2.Damian Pogorzelski
3. Julka Poniatowska
kl. I F
1. Julka Chojnowska
2. Julka Mikulska
3. Konrad Pańko
Uczniowie, których prace zostały wyróżnione:
Michał Nagrabski kl. IA
Nuseiba Alkhalayla kl. I B
Wiktoria Stachera kl. I C
Patrycja Pietrak kl. I D
Maksymilian Podgórski kl. I E
Magdalena Wdzieńkowska kl. I F
Gratulujemy laureatom oraz uczniom, których prace zostały wyróżnione. Szczególnie dziękujemy wychowawcom klas pierwszych za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.
Organizatorki: Urszula Terlikowska i Beata Żochowska.

Wizyta nauczycieli we Francji


Trzeci rok realizacji programu Comenius – Międzynarodowa Współpraca Szkół rozpoczął się niezwykle twórczo i kształcąco. Tegorocznym tematem przewodnim naszej międzynarodowej współpracy jest różnorodność kulturowa. Skoncentrujemy się na projektach związanych z muzyką, tańcem, grami i zabawami, a także poznamy tajniki kuchni narodowych. Grupa nauczycieli z naszej szkoły opracowała i nagrała piosenki, które najchętniej śpiewają polskie dzieci. Starsi uczniowie napisali w języku angielskim i zilustrowali przepisy ulubionych potraw. Płyty z nagraniami oraz albumy z przepisami kuchni polskiej zostały zabrane na kolejne spotkanie dyrektorów szkół i nauczycieli pracujących nad projektem.
Po raz drugi odbyło się ono we Francji, na zaproszenie dyrektora zaprzyjaźnionej już szkoły partnerskiej w St. Louis. Poprzednim razem odwiedzili ją uczniowie, a we wrześniu wizytowali nauczyciele pod przewodnictwem pani dyrektor Ireny Małyszczuk.
Celem tego wyjazdu było poznanie specyfiki systemu edukacyjnego tego kraju, porównania codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej, wymiany poglądów związanych z organizacją szkół.
Szkoła w St. Louis jest mieszanką różnych kultur i narodów. Często w ławce obok siebie siedzą dzieci pochodzenia arabskiego, azjatyckiego czy afrykańskiego. Naukę w 5 letniej szkole podstawowej rozpoczynają już sześciolatkowie. Lekcje trwają tam od godz. 8.00 do 16.00, ale uczniowie mają długie przerwy, które spędzają aktywnie na świeżym powietrzu lub sali gimnastycznej. Najdłuższa, dwugodzinna przerwa przeznaczona jest na lunch, na który dzieci udają się do baru lub zabierani są przez rodziców do domu. Wolnym dniem od nauki jest środa, natomiast pracuje się w soboty, ale tylko po 3 godziny. Wszystkie zajęcia w klasie prowadzone są przez jednego nauczyciela, a nauka odbywa się w językach: francuskim i niemieckim.
Podczas wizyty we francuskiej szkole spotkaliśmy się z życzliwym i serdecznym przyjęciem. Dzieci powitały nas śpiewem i tańcem. Oglądaliśmy też popisy akrobatyczne uczniów oraz gry i zabawy ruchowe. Mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Zachwyciła nas dyscyplina i skupienie dzieci, zwłaszcza w klasach łączonych, w których nauka prowadzona jest na dwóch poziomach. Brawo dla nauczycieli! Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni na słodki podwieczorek, dzięki któremu zrozumieliśmy, dlaczego kuchnia tego kraju jest słynna w całym świecie.
Nasz pobyt to również zwiedzanie niedaleko położonego Strasburga. Miłośnicy wspaniałej architektury, sztuki i spacerów po malowniczych zakątkach z łatwością zakochają się w tym mieście. Dziewięć muzeów, gotycka katedra Notre-Dame, wspaniałe zabytki, setki kilometrów ścieżek rowerowych, mnóstwo kwiatów – to nie wszystkie atuty. Do tej listy dołóżmy jeszcze siedziby instytucji europejskich: Parlamentu, Rady Europy, Trybunału Sprawiedliwości i będziemy pragnęli tu jeszcze raz powrócić.
Pod koniec pobytu w St. Louis, uczestnicy programu Comenius, reprezentujący trzy kraje - Francję, Polskę i Irlandię, podsumowali dotychczasową współpracę z realizacji projektu. Rozstaliśmy się z przekonaniem, że zwykli ludzie niezależnie od tego, gdzie żyją, szukają przyjaciół i granice tu nie są żadną przeszkodą. Pełni wrażeń i nowych doświadczeń wróciliśmy do swoich obowiązków i pracy nad dalszymi zadaniami. Do następnego spotkania…… w Polsce.

Mały sport – wielka radość !!!


23 października w Siedlcach odbyło się podsumowanie X Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Delegacje dziesięciu najlepszych szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa mazowieckiego, zostały zaproszone na uroczystą galę, na której dokonano wręczenia nagród za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2007/08.
W dziesiątce najlepszych szkół podstawowych i to na I miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa nr2 im Jana Kochanowskiego. Nie lada to wyczyn, gdyż w samych finałach X MIMS , które odbyły się na przełomie maja i czerwca, wzięło udział 2900 uczniów z 343 szkół podstawowych.
W delegacji naszej „złotej dwójki” znalazł się Pan Burmistrz Robert Perkowski, Pani Dyrektor Irena Małyszczuk oraz wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego: Olga Kisiel, Dagmara Dobosz, Agnieszka Jarosińska i Dariusz Redman.
Z rąk Przewodniczącego Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego odebraliśmy przepiękny, szklany puchar oraz nagrodę pieniężną przeznaczoną na sprzęt sportowy dla naszej szkoły.
Dużą niespodzianką była dla nas dodatkowa nagroda, której zupełnie się nie spodziewaliśmy. W związku z tym, że nasza szkoła od dziesięciu lat plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół na Mazowszu ( w tym cztery razy stała na podium: trzy razy na najwyższym stopniu podium a raz była na miejscu trzecim), Zarząd Główny SZS przyznał naszej szkole zbiorową odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”.
Miło było odbierać gratulacje i wyrazy podziwu od działaczy sportu szkolnego a także od kolegów i koleżanek z innych nagrodzonych szkół.
Wróciliśmy dumni i pełni zapału do dalszej pracy, bo przecież kolejny rok zmagań sportowych przed nami.
Dagmara Dobosz – nauczyciel w-f SP2

Konkurs plastyczny klas II „Bezpieczna droga do szkoły”

Uczniowie klas drugich coraz częściej samodzielnie pokonują drogę z domu do szkoły i z powrotem. Wychowawcy starają się nauczyć dzieci przepisów drogowych i zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia przez jezdnię.
Przypomnieniem obowiązujących zasad służył konkurs plastyczny zorganizowany dla drugoklasistów. Najciekawsze prace wykonane techniką collage można było obejrzeć na wystawie w holu naszej szkoły.
A oto wyróżnieni uczniowie:
Klasa II a: Mokosa Jan, Skowroński Mark, Szerszeń Klaudia, Markowski Kacper, Komiński Przemek, Grudziąż Ania, Kamińska Agata.
Klasa II b: Walocha Adam, Celińska Karolina, Sieklucka Wiktoria, Dębska Natalia, Osińska Weronika, Starczewski Marek, Skwierczyński Mateusz
Klasa II c: Pietrzycki Krzyś, Dyoniziak Oliwia, Perczak Natalia, Dybała Emilia, Laszczyk Gracjan, Chibowski Grześ, Karakula Kuba.
Klasa II d: Kuć Jagoda, Sosnowska Julia, Jarosz Patryk, Niewęgłowska Marta, Jakubowicz Kamil, Zawadzka Natalia, Skrzymowski Mateusz.
Klasa II e
: Szatkowski Bartosz, Domańska Ola, Czaplicka Magda, Rutkowska Karolina, Kopania Milena, Korycka Ola.

Serdeczne gratulacje!
Organizatorka konkursu
Elżbieta ŻochowskaWielkie sukcesy małych sportowców

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczęły się zmagania i rywalizacja naszych uczniów w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym, powiatowym i międzypowiatowym. Od początku roku szkolnego dzieci ciężko pracowały , aby dostać się do reprezentacji szkoły . Praca ta została nagrodzona osiągnięciami sportowymi uczniów ząbkowskiej dwójki, którzy zakwalifikowali się do finału Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
W zawodach rejonowych w indywidualnych biegach przełajowych wystartowało 70 uczniów z kl. IV - VI (34 dziewczynki i 36 chłopców). Do następnego etapu – zawodów powiatowych, zakwalifikowało się 44 uczniów (23 dziewczynki i 21 chłopców). Do zawodów międzypowiatowych przeszło 14 uczniów ( 9 dziewcząt i 5 chłopców ), którzy walczyli o wejście do finału w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, a zakwalifikowało się 5 uczniów.
Następna dyscyplina, w której nasi uczniowie wzięli udział , to sztafetowe biegi przełajowe (10 x 800 m) . W zawodach tych wystartowała reprezentacja dziewcząt i chłopców. W rywalizacji powiatu , które odbyły się 2.10.08 w Wołominie obie drużyny zajęły I miejsce. Następnym etapem były zawody międzypowiatowe , 10.10.08 organizowane w Białobrzegach. Tam również drużyna dziewcząt i chłopców zwyciężyła zdobywając dwa I miejsca.
Teraz naszych małych sportowców czeka dłuższa przerwa, do kiedy znów staną na starcie , tym razem w Mistrzostwach Mazowsza i mamy nadzieję, że pobiegną po swoje zwycięstwo, a właściwie nasze zwycięstwo, ponieważ reprezentują nasze miasto Ząbki.
Agnieszka Jarosińska

„Ja, uczeń klasy pierwszej…”


9 października 2008 roku był wyjątkowym dniem, do którego długo przygotowywali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. O godz. 17.00 w sali gimnastycznej 141 uczniów klas pierwszych złożyło uroczyste ślubowanie. Swoją obecnością zaszczycili pierwszaków oraz ich rodziców burmistrz p. Robert Perkowski, przewodniczący Rady Miasta p. Sławomir Ziemski, dyrektorzy ząbkowskich szkół i świetlic środowiskowych, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej Kopczyński oraz przedstawiciele ząbkowskiej Rady Miejskiej. Przybyłych gości powitała pani dyrektor Irena Małyszczuk.
Podczas części artystycznej przygotowanej przez uczniów i wychowawców klas 1f i 6b mogliśmy zobaczyć, jak mocno pierwszaki starają się zasłużyć na miano uczniów naszej szkoły. Musiały odczynić zły czar rzucony przez wiedźmę udając się do czterech krain, w których należało udowodnić, że potrafią śpiewać, ciężko i wytrwale pracować, kochają swoją ojczyznę, są mądre i dużo potrafią. Czy im się udało? Oczywiście! Nadeszła wreszcie oczekiwana chwila, kiedy to wprowadzono sztandar szkoły, odśpiewano dostojnie hymn państwowy i chóralnie powtarzano tekst ślubowania. Tradycyjnie ślubowanie złożyli również przedstawiciele rodziców uczniów klas pierwszych. Następnie uczniowie zostali pasowani przez swoich wychowawców. Zaproszeni goście życzyli dzieciom wytrwałości, radości oraz wiary w to, że wszystko jest jeszcze możliwe do osiągnięcia, bo tak naprawdę, dopiero zaczynają swoją drogę i mogą być kim chcą.
Cała uroczystość zakończyła się w salach lekcyjnych, gdzie wychowawcy wręczyli dzieciom pamiątkowe dyplomy oraz cukierki ufundowane przez Radę Rodziców, a rodzice przygotowali dla uczniów słodki poczęstunek. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcia klas pod tablicą patrona szkoły Jana Kochanowskiego i koniec wspaniałej uroczystości.
Z całą pewnością dzień ten na zawsze pozostanie w pamięci uczniów, rodziców i nauczycieli oraz będzie uwieczniony w kronice szkolnej. Uczniom życzymy sukcesów oraz samych pogodnych i radosnych dni.
Renata Wielądek

XVII Jesienne Biegi Przełajowe


W sobotnie przedpołudnie, 27 września w Parku Miejskim odbyły się już po raz siedemnasty biegi przełajowe dla mieszkańców naszego miasta.
Pogoda na szczęście dopisała, w związku z tym impreza jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem. Bardzo ważne jest to, że choć na chwilę udało się nam odciągnąć dzieci i ich rodziny od telewizorów, aby aktywnie i na wesoło spędzić wolny czas. Inicjatorem i współorganizatorem tej wspaniałej imprezy od pierwszej edycji jest Urząd Miasta w Ząbkach. Jesteśmy wdzięczni za pomoc, ponieważ bez wsparcia Miasta ta impreza nie miałaby racji bytu.
Ogromne podziękowania należą się także „Makro”, które ufundowało nagrody rzeczowe oraz Praskiej Giełdzie Spożywczej, która sprezentowała słodycze i napoje dla uczestników zawodów.
Biegi odbywały się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
Kolejno rywalizowali uczniowie szkół podstawowych, potem gimnazjaliści i absolwenci a na koniec „maluchy” pod opieką swoich rodziców. Tradycyjnie te właśnie biegi wzbudziły najwięcej emocji, zarówno wśród uczestników jak i kibiców.
Pierwsza szóstka uczestników każdego biegu została obdarowana nagrodami rzeczowymi, a wszyscy zawodnicy mogli spróbować szczęścia w loterii fantowej, gdzie każdy los był pełny.
Dla pokrzepienia sił po biegu każdy dostał soczek i batonik.
Wszystkich zawodników bardzo gorąco dopingowali goście: Pan Burmistrz Robert Perkowski, przedstawiciele Rady Miasta, Dyrektorzy i nauczyciele ząbkowskich szkół a także Burmistrz „senior” Jerzy Boksznajder, który wraz z Panią Olgą Kisiel – nauczycielką w-f ze Szkoły Podstawowej nr 2, przed siedemnastu laty wpadli na pomysł zorganizowania tak wspaniałej imprezy.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom oraz rodzicom i uczniom SP2 i G2, którzy pomogli w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia. Cieszy fakt, że zawsze możemy na nich liczyć.
Do zobaczenia za rok!
A oto zwycięscy w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Szkoła Podstawowa
Dziewczęta

Klasa III

I m – Natalia Hołownia SP Katolicka
II m – Dominika Raczek SP2
III m – Oliwia Szatybełko SP2
IV m – Aleksandra Gibuła SP2
V m – Lidia Dziemdziela SP2
VI m – Magda Kopeć SP2

Klasa IV

I m – Aleksandra Waćkowska SP2
II m – Blanka Giżewska SP Katolicka
III m – Kaja Czapiewska SP2
IV m – Jaśmina Owczyńska SP2
V m – Ala Mazur SP1
VI m – Wioletta Stworzyjan SP1

Klasa V

I m – Monika Kazimierczuk SP2
II m – Ela Grabowska SP2
III m – Łucja Siekierko SP2
IV m – Eliza Kosyl SP2
V m – Alicja Tymosiak SP1
VI m - Klaudia Adameczek SP2

Klasa VI

I m – Paulina Żochowska SP2
II m – Emilia Korycka SP2
III m – Karolina Skup SP2
IV m – Weronika Legencka SP2
V m – Katarzyna Baczyńska SP2
VI m – Ala Zawadzka SP1

Chłopcy
Klasa III

I m – Łukasz Jajko SP Katolicka
II m – Rafał Durajczyk SP2
III m – Karol Przychodzeń SP1
IV m – Mateusz Kania SP2
V m – Kacper Płaza SP2
VI m – Maciej Jędrzejczyk SP2

Klasa IV

I m – Artur Kopczyński SP2
II m – Ziemowit Nizioł SP2
III m – Rafał Mucha SP2
IV m – Adam Przychodni SP Katolicka
V m – Tomasz Mądry SP2
VI m – Patryk Józwik SP2

Klasa V

I m – Kamil Ruciński SP2
II m – Jan Paciorek SP1
III m – Krzysztof Kondraciuk SP1
IV m – Paweł Wiechetek SP2
V m – Kamil Marzec Sp1
VI m – Adrian Prusik SP2

Klasa VI

I m – Szymon Hermanowicz Sp1
II m – Przemek Szulakowski SP2
III m – Patryk Roguski Sp2
IV m – Łukasz Kosowski SP2
V m – Dawid Wielądek SP2
VI m – Marek Kopczyński SP2

Gimnazjum
Dziewczęta

Klasa I – II

I m – Katarzyna Dębiec G2
II m – Katarzyna Kiełek G2
III m – Karolina Krajewska G2
IV m – Karolina Żochowska G2
V m – Joanna Krzyczkowska G2
VI m – Anita Murzyn G2

Klasa III i absolwenci

I m – Monika Jarosińska Zespół Szkół 39 W-wa
II m – Małgorzata Paśnik G2
III m – Jolanta Mroczkiewicz G2

Chłopcy
Klasa I - II

I m – Mateusz Kozyra G2
II m – Adam Cholewa G1
III m – Łukasz Płaza G1
IV m – Filip Paciorek G1
Michał Giżewski G Katol.
V m – Mateusz Rusin G2
VI m – Piotr Ołówko G1

Klasa III i absolwenci

I m – Bartłomiej Piekarz L.O. Bielany
II m – Mateusz Bartczak G1
III m – Paweł Paciorek G1
IV m – Rafał Mroczkiewicz L.O.
V m – Mateusz Matejka G1
VI m – Mateusz Tadeusiak G1

Bieg maluchów z opiekunem
Mama i dziecko

I m – Węgrzynek Jędrzej z mamą Katarzyną
II m – Słowik Adam z mamą Anną
III m – Grobla Ola z mamą Hanną
IV m – Lizuraj Ala z mamą Krystyną
V m – Gerej Małgosia z mamą Katarzyną
VI m – Karakula Ola z mamą Moniką

Tata i dziecko

I m – Hausz Marcin z tatą Pawłem
II m – Jakubowicz Kamil z tatą Zygmuntem
III m – Żbikowski Kamil z tatą Kazimierzem
IV m – Wyszomierski Karol z tatą Grzegorzem
V m – Rutkowska Karolina z tatą Zygmuntem
VI m – Przychodni Michał z tatą Grzegorzem
Gratulujemy !!!
Dagmara Dobosz – nauczyciel w-f w SP2OBEJRZYJ ZDJĘCIA Z ZAWODÓW